Porta Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık


PORTA, Latince “giriş”, “kapı” anlamına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise “büyük çift kanatlı kapı” olarak tanımlanmış. Bu tanımlama bizim için oldukça anlamlı; bilindiği gibi, kapılar açılıp kapandığında bir yeri bırakıp başka bir yere geçeriz. Bazen isteyerek, bilerek bir kapıdan güvenli ya da heyecan duyacağımız bir alana geçip kapıyı kapatmayı tercih ederiz. Bazen de farkında olmadan, bilemeden bize açılan bir kapıdan geçmiş buluruz kendimizi. Doğarken de tam böyle bir kapıdan geçerek dünyaya gelmedik mi?

Yaşamın Gelişim Kapıları

En başta annemizin bin bir zorlukla bize açtığı kapıdan dünyaya girdik ve yaşamda kalmayı başardığımız ilk evimizde büyümeye başladık. PORTA ekibi için bu ilk kapı ve ilk yıllardaki deneyimler ayrı ve özel bir öneme sahip. Yaşamın kritik gelişim dönemlerinin güvenli, işlevsel, koruyan ve destekleyen bir bağlanma gerektirdiğini biliyoruz. Bu nedenle hem eğitim hem de psikoterapi çalışmalarımızda, erken dönemdeki deneyimlerin  koruyuculuğunu ya da hapsediciliğini anlamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin kendilerine özgü ihtiyaçlar barındıran dönemler olduğunu dikkate alıyoruz. Kısaca her gelişim döneminin kendine özgü ihtiyaçlarına uygun psikolojik destek ve eğitim hizmetleri sunmayı hedefliyoruz.

 

PORTA’da psikolojik destek (psikoterapi/psikolojik danışmanlık) ve eğitim olmak üzere iki temel alanda çalışıyoruz:

1. Eğitim Kapısı

PORTA’da kişilerin düşünme, yapabilme, katılma gücünü ortaya çıkaran, eğitimcinin de katılımcı gibi öğrendiği, bilginin birlikte işlendiği “karşılıklı” etkileşime açılmasını istiyoruz.  Eğitim sürecinin “güven ve heyecanı” birlikte barındıran bir etkileşim içinde yapılandırmak en temel amacımız. Çünkü bir eğitim ancak bu ikisi birlikte olursa verimli olabilir. Eğitimin; duyguların fark edildiği, düşünme gücünün harekete geçirildiği ve tüm bunların becerilere dönüştüğü davranışları ortaya çıkaran bir süreç olmasını hedefliyoruz. Bir başka deyişle, herkes için keyifli ve heyecan verici olmasını, eleştirel düşünmeye, fikir üretmeye, sorgulamaya ve analiz etmeye fırsat vermesini ve beceri geliştirme ve davranış değiştirmeye yönelik olmasını önemsiyoruz.

PORTA’da eğitim alanları kurum ve okullara yönelik eğitimler ve Transaksiyonel Analiz (TA) eğitimleri olarak ayrıştırılmıştır. Eğitim ekibi alanlarında deneyimli, yetkin ve etik standartlara uygun çalışan kişilerden oluşmaktadır.

2. Psikolojik Destek Kapısı

PORTA’da psikolojik destek, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık çalışmaları olarak ikiye ayrılmıştır. Bu ayrımı önemsiyoruz; psikoterapi ve psikolojik danışmanlık farklı eğitimler alındıktan sonra yapılan mesleklerdir. Psikolojik danışmanlık daha çok “şimdi ve burada”, bir başka deyişle, kişinin şu anki yaşantısında yaşadığı zorluklara ve belirgin davranış sorunlarına odaklanırken, psikoterapi “geçmişten bugüne bireyin kişiliğinde ona acı ve zarar veren alışkanlıkları, örüntüleri yaşam hikayesini anlamaya ve bugününü işlevsel şekilde yaşamasını sağlamayı” hedeflemektedir.  Dolayısıyla psikolojik danışmanlık belirli bir kesitle ve konuyla ilgilenirken, psikoterapi tüm yapıyı anlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle ikisinin ulaşmak istediği hedef, çalışma prensipleri ve süresi farklı olabilir. Her iki meslek de uzmanlık gerektirdiği için PORTA’daki psikolojik destek ekibi en az yüksek lisans derecesine sahiptir.

Psikolojik destek hizmetlerinde, dünyada geçerliliği kabul edilen Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) ve Türk Psikoloji Derneği (TPD)’nin tanımladığı etik ilkeler çerçevesinde çalışıyoruz. PORTA ekibi olarak psikodinamik yönelimli ama gerektiğinde eklektik yaklaşımları kullanmayı tercih ediyoruz. PORTA’da, çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışan uzmanlar bulabilirsiniz.

PORTA’nın kapısını çalmanız dileğiyle…

GERÇEKLEŞEN EĞİTİMLER

Eğitim Kurumlarına • Şirketlere • TA Eğitimleri

Porta EDM Aralık 2018 Eğitimler:

6 Aralık tarihinde Çekmeköy RAM Gönüllü Atölye-İlişkide Algı-Yapılandırma-Kabul ve Danışmanlıkta Kullanımı üzerine atölye gerçekleştirildi.

9 Aralık tarihinde Kadıköy Anadolu Lisesinde ‘Ergeni Kim Korur Hain Kurttan’ semineri gerçekleştirilmiştir.

13 Aralık tarihinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları belletmen öğretmen ekibine; ilişki becerileri, ekip olma ve ergen gelişimi konulu 5 oturumdan oluşan eğitim gerçekleştirilmiştir.

18 Aralık tarihinde MEF Okulları öğretmenleriyle iletişim ve geribildirim atölyesi gerçekleştirilmiştir.

20 Aralık 2018 tarihinde Düşünür Koleji Anaokulunda, ‘Okul Öncesinde Eksik Fazla Ebevenylik’ atölyesi gerçekleştirilmiştir.

22 Aralık tarihinde Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğrenme Şenliğinde ‘Eğitimde Transaksiyonel Analiz’ atölyesi gerçekleştirilmiştir.

27 Aralıkta ARÇELİK Ankara fabrikasında ‘Eksik Fazla Ebeveynlik’ semineri gerçekleştirildi.

EĞİTİMLERDEN GERİ BİLDİRİMLER
Yaklaşan Etkinlikler